GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Tin tức

Cốc sứ, ly sứ, tách cafe men trắng, quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/07/2013 20:23 - Người đăng bài viết: Trần Thanh Vân
Cốc sứ, ly sứ, tách cafe men trắng, quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Cốc sứ, ly sứ, tách cafe men trắng, quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Cốc sứ, ly sứ, tách cafe men trắng, quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Cốc sứ, ly sứ, tách cafe men trắng, quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Cốc sứ, ly sứ trắng 047, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 047, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 046, cao 9.5cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 046, cao 9.5cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.

Cốc sứ, ly sứ trắng 045, cao 9cm, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 045, cao 9cm, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 044, cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 044, cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 043, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 043, cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 042, cao 10cm, đk 7.5cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 042, cao 10cm, đk 7.5cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 041, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng .jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 041, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng .
Cốc sứ, ly sứ trắng 040, cao 12cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 040, cao 12cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 039, cao 10.5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng).jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 039, cao 10.5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng
Cốc sứ, ly sứ trắng 038, ca bia cao 15.5cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 038, ca bia cao 15.5cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 037, cao 9cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 037, cao 9cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 036, cao 10cm, đk 8cm,gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 036, cao 10cm, đk 8cm,gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 035, tách cafe, cao 8cm, đk 8cmgốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 035, tách cafe, cao 8cm, đk 8cmgốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 034,cao 8cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 034,cao 8cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 033,cao 10cm và 8cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 033,cao 10cm và 8cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 032,cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 032,cao 10cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 031, tách cafe, cao 5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 031, tách cafe, cao 5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.Cốc sứ, ly sứ trắng 030, cao 10cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 030, cao 10cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 029, cao 9cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 029, cao 9cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 028,cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 028,cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 027, tách cafe, cao 5 cm, đk 8 cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 027, tách cafe, cao 5 cm, đk 8 cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 026, tách cafe cao 5cm, đk 8cm,gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 026, tách cafe cao 5cm, đk 8cm,gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 025, nắp tim, cao 10cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 025, nắp tim, cao 10cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 024, cao 10.5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 024, cao 10.5cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 023, cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 023, cao 10cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 022, cao 8cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 022, cao 8cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 021, cao 8cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 021, cao 8cm, đk 9cm gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 020, cao 10cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 020, cao 10cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 019, cao 8cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 019, cao 8cm, đk 8cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 018,cao 11cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng (17).jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 018,cao 11cm, đk 8cm gốm sứ bát tràng
Cốc sứ, ly sứ trắng 017,cao 10cm, đk 8cm, có nắp gốm sứ bát tràng (16).jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 017,cao 10cm, đk 8cm, có nắp gốm sứ bát tràng
Cốc sứ, ly sứ trắng 016, có nắp, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 016, có nắp, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 015, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 015, cao 12cm, đk 9cm, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 014, hộp si lót lụa, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 014, hộp si lót lụa, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 013, hộp caton màu in logo, gốm sứ bát tràng.jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 013, hộp caton màu in logo, gốm sứ bát tràng.
Cốc sứ, ly sứ trắng 012, hộp caton trắng, gốm sứ bát tràng .jpg
Cốc sứ, ly sứ trắng 012, hộp caton trắng, gốm sứ bát tràng .

Cốc sứ, ly sứ, tách café men trắng quà tặng gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Cơ sở sản xuất gốm sứ Vân Vân chuyên cung cấp các sản phẩm ly sứ trắng gốm sứ Bát Tràng cao cấp. Các sản phẩm có nhiều kích thước từ tách café, cốc trà, ca bia… phù hợp với nhu cầu của mọi người.

Ngoài ra cốc sứ có thể trở thành món quà tặng hết sức ý nghĩa khi bạn lưu trên đó những hình ảnh kỷ niệm, logo công ty, những lời chúc ý nghĩa…

Cốc sứ được đựng trong hộp bìa caton trắng hoặc hộp bìa cứng lót lụa với hai màu chính: đỏ và xanh dương có in chữ màu nhũ bạc hoặc nhũ vàng. Chiếc hộp có thể tôn thêm giá trị của món quà ban gửi tặng khách hàng, người thân, bạn bè…

Mọi chi tiết xin liên hệ: Gốm sứ Vân Vân
Ms Vân: 0986.469.896
Mrs Tùng: 0973.475.493
Email: gomsuvanvan@gmail.com

                                    Gốm sứ Vân Vân giao hàng toàn quốc 
( thường xuyên chuyển gốm sứ Bát Tràng trong nội thành Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh)Tác giả bài viết: Gốm sứ Vân Vân
Nguồn tin: Gốm sứ Vân Vân Bát Tràng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết