GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

21.Quách tiểu, bình tro

Quách tiểu cải táng, bình tro 062
Đăng ngày 18-03-2016 06:25:31 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình tro 062, bình tro cốt gốm sứ Bát Tràng.

Quách tiểu cải táng, bình tro 061
Đăng ngày 18-03-2016 06:15:49 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình tro 061, quách tiểu gốm sứ Bát Tràng.

Quách tiểu, bình tro 060
Đăng ngày 18-03-2016 06:09:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu, bình tro 060, quách tiểu cải táng gốm sứ Bát Tràng, mạ vàng. Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 059
Đăng ngày 11-11-2015 04:07:43 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình tro cốt gốm sứ được trang trí hình đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, lưỡng long chầu nguyệt, hình hoa sen hồng. Quách tiểu được phủ các màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen,trắng phù hợp với mọi lứa tuổi. Hình dáng đa dạng: quách tiểu cải táng mái vòm và mái chùa. Bình tro cốt dáng đứng dáng trụ tròn, trang trí nắp hình đài sen.

Quách tiểu cải táng 058
Đăng ngày 10-11-2015 10:32:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 057
Đăng ngày 10-11-2015 10:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 056
Đăng ngày 10-11-2015 10:25:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 055
Đăng ngày 10-11-2015 10:15:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 054
Đăng ngày 10-11-2015 10:12:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 053
Đăng ngày 10-11-2015 09:01:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Tinh Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 052
Đăng ngày 10-11-2015 07:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Tinh Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 051
Đăng ngày 10-11-2015 07:22:00 PM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Tinh Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 050
Đăng ngày 27-12-2012 11:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 049
Đăng ngày 27-12-2012 11:41:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng màu nâu đen, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 047
Đăng ngày 27-12-2012 11:37:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng màu nâu đen hoa văn đắp nổi, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 046
Đăng ngày 27-12-2012 11:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 045
Đăng ngày 15-12-2012 11:28:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng mái đình màu xanh ngọc, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

Quách tiểu cải táng 044
Đăng ngày 15-12-2012 11:27:00 AM
Giá : Liên hệ
Quách tiểu cải táng màu xanh ngọc trang trí rồng đắp nổi mái chùa, bình đựng tro cốt hỏa táng, bia mộ, chân dung truyền thần trên gốm sứ. Gốm sứ Vân Vân bát tràng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, độ bền vĩnh cửu. Quách tiểu cải táng, bình tro cốt có nhiều màu:xanh ngọc, đỏ đun, nâu vàng, đen và được trang trí hoa văn đôi rồng đắp nổi chầu mặt nguyệt, hoặc hình bông sen nổi thể hiện sự trang trọng, thiêng liêng.

1 2 3 4  Trang sau
 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)