GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

18.4 Lọ lục bình men xanh ngọc nổi

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 08
Đăng ngày 05-12-2013 09:54:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 08,tứ cảnh tùng trúc cúc mai,gốm Bát Tràng (8)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 07
Đăng ngày 05-12-2013 09:52:47 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 07,cảnh ba vị tam đa phúc lộc thọ,gốm Bát Tràng (7a)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 06
Đăng ngày 05-12-2013 09:48:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 06,cảnh tùng hạc ,gốm sứ Bát Tràng (6)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 04
Đăng ngày 05-12-2013 09:45:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 04,cảnh ngũ long chầu nguyệt màu xanh lục,gốm sứ Bát Tràng (4)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 03
Đăng ngày 05-12-2013 09:43:29 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 03,cảnh cuốn thư màu xanh lục cổ,gốm sứ Bát Tràng (3)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 02
Đăng ngày 05-12-2013 09:40:14 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 02,cảnh vinh quy bái tổ xanh lục cổ ,gốm sứ Bát Tràng (2)

Lọ lục bình men xanh ngọc nổi 01
Đăng ngày 05-12-2013 09:36:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lọ lộc bình men xanh ngọc,tràm 01,cảnh ngũ long chầu nguyệt xanh à mây đỏ ,gốm sứ Bát Tràng (1)

 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)