GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

18.2 Lọ lục bình rạn cổ đắp nổi

Lọ lục bình, lọ lộc bình rạn cổ đắp nổi Bát Tràng 061 - Cảnh chim công đắp nổi
Đăng ngày 27-02-2016 04:51:20 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình, lọ lộc bình rạn cổ đắp nổi Bát Tràng 061 - Cảnh chim công đắp nổi

Lọ lục bình, lọ lộc bình men rạn cổ đắp nổi 060 - Bình phong thủy Bát Tràng vẽ cảnh tứ quý
Đăng ngày 27-02-2016 04:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình, lọ lộc bình men rạn cổ đắp nổi 060 - Bình phong thủy Bát Tràng vẽ cảnh tứ quý

Lọ lục bình, lọ lộc bình men rạn cổ đắp nổi 059 - Lục bình phong thuỷ Bát Tràng vẽ cảnh Bách hạc quần tùng.
Đăng ngày 27-01-2016 04:43:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình, lọ lộc bình men rạn cổ đắp nổi 059 - Lục bình phong thuỷ Bát Tràng vẽ cảnh Bách hạc quần tùng.

Lọ lục bình đắp nổi 058
Đăng ngày 03-12-2013 08:10:10 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 058,cảnh sơn thuỷ tùng công,gốm sứ Bát Tràng (58)

Lọ lục bình đắp nổi 057
Đăng ngày 03-12-2013 08:08:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 057,cảnh tùng trúc cúc mai hoa văn đắp tay,gốm sứ Bát Tràng (57)

Lọ lục bình đắp nổi 056
Đăng ngày 03-12-2013 08:05:58 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 056,cảnh công đào, công mai hoa văn đắp tay ,gốm sứ Bát Tràng (56)

Lọ lục bình đắp nổi 055
Đăng ngày 03-12-2013 08:04:14 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 055,cảnh tùng trúc cúc mai hoa văn đắp tay ,gốm sứ Bát Tràng (55)

Lọ lục bình đắp nổi 054
Đăng ngày 03-12-2013 07:52:05 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 054,cảnh vinh quy bái tổ ,gốm sứ Bát Tràng (54)

Lọ lục bình đắp nổi 053
Đăng ngày 03-12-2013 07:48:13 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 053,cảnh cuốn thư cổ ,gốm sứ Bát Tràng (53)

Lọ lục bình đắp nổi 052
Đăng ngày 03-12-2013 07:46:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 052,cảnh ba vị tam đa, phúc lộc thọ ,gốm sứ Bát Tràng (52)

Lọ lục bình đắp nổi 051
Đăng ngày 03-12-2013 07:43:37 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 051,cảnh bách hạc quần tùng, sơn thuỷ tùng chùa ,gốm sứ Bát Tràng (51)

Lọ lục bình đắp nổi 050
Đăng ngày 03-12-2013 07:42:03 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 050,cảnh tùng hạc cưỡi rùa ,gốm sứ Bát Tràng (50)

Lọ lục bình đắp nổi 049
Đăng ngày 03-12-2013 07:40:34 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 049,cảnh sơn thuỷ hữu tình, sơn thuỷ tùng chùa ,gốm sứ Bát Tràng (49)

Lọ lục bình đắp nổi 048
Đăng ngày 03-12-2013 07:38:58 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 048,cảnh sơn thuỷ tùng chùa, sơn thuỷ hữu tình,gốm sứ Bát Tràng (48)

Lọ lục bình đắp nổi 047
Đăng ngày 03-12-2013 07:35:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 047,cảnh bách điểu quần tùng ,gốm sứ Bát Tràng (47)

Lọ lục bình đắp nổi 046
Đăng ngày 02-12-2013 08:09:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 046,cảnh bách điểu quần tùng,gốm sứ Bát Tràng (46)

Lọ lục bình đắp nổi 045
Đăng ngày 02-12-2013 08:05:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 045,cảnh bách hạc quần tùng,gốm sứ Bát Tràng (45)

Lọ lục bình đắp nổi 044
Đăng ngày 02-12-2013 08:03:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ lục bình,lộc bình men rạn cổ hoa văn đắp nổi 044,cảnh bách hạc quần tùng,gốm sứ Bát Tràng (44)

1 2 3 4  Trang sau
 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)