GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

17.2 Lọ hoa sơn mài

Lọ hoa sơn mài hoa Lan (xânh lá) 542027
Đăng ngày 08-10-2016 03:26:55 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh Mẫu Đơn (vàng) 542025
Đăng ngày 08-10-2016 03:15:43 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài Cây Cảnh 542014
Đăng ngày 08-10-2016 02:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài Cây Cảnh cao -542013
Đăng ngày 08-10-2016 02:33:07 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài hoa Thủy Tiên 542012
Đăng ngày 08-10-2016 02:24:59 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Cúc 542010
Đăng ngày 08-10-2016 02:13:38 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Đào 542009
Đăng ngày 08-10-2016 02:06:18 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Lan 542008
Đăng ngày 08-10-2016 01:58:37 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Sen 542006
Đăng ngày 08-10-2016 01:44:44 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh Lái Đò 542003
Đăng ngày 08-10-2016 01:27:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Lan 542005
Đăng ngày 05-10-2016 03:19:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh Mẫu Đơn 542015
Đăng ngày 05-10-2016 02:52:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh Mẫu Đơn 542011
Đăng ngày 05-10-2016 02:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Cúc 542018
Đăng ngày 05-10-2016 02:24:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh hoa Cúc 542020
Đăng ngày 05-10-2016 02:08:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài cảnh Mẫu Đơn 542022
Đăng ngày 05-10-2016 01:56:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài Cây Cảnh ( đỏ, thân cao) 542026
Đăng ngày 05-10-2016 01:43:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

Lọ hoa sơn mài Cây Cảnh (đỏ, cách điệu) 542024
Đăng ngày 05-10-2016 01:35:00 AM
Giá : Liên hệ
Lọ hoa sơn mài, chất liệu sứ Bát Tràng, được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, bền đẹp, kiểu dáng đa dạng, màu sắc sáng bóng hài hòa, không bị nứt mẻ.

1 2  Trang sau
 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)