GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

15.Hàng khuyến mại Tinh Vân

Hàng khuyến mại 014
Đăng ngày 06-12-2012 11:59:00 AM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 013
Đăng ngày 06-12-2012 11:54:00 AM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 012
Đăng ngày 06-12-2012 11:51:00 AM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 011
Đăng ngày 06-12-2012 11:47:00 AM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 010
Đăng ngày 06-12-2012 11:45:00 AM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 009
Đăng ngày 06-12-2012 11:42:00 AM
Giá : 30 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 008
Đăng ngày 06-12-2012 11:39:00 AM
Giá : 28 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 007
Đăng ngày 06-12-2012 11:37:00 AM
Giá : 5 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 006
Đăng ngày 06-12-2012 11:33:00 AM
Giá : 30 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 005
Đăng ngày 06-12-2012 09:57:00 AM
Giá : 20 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 004
Đăng ngày 06-12-2012 09:49:00 AM
Giá : 20 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 003
Đăng ngày 06-12-2012 09:36:00 AM
Giá : 45 000 VND
Gốm sứ Vân Vân Bát Tràng luôn mang đến cho bạn những sản phẩm với giá cả tốt nhất. Hãy nhanh tay chọn các sản phẩm phù hợp với mình như: cốc trà, tách cafe bát tràng, bộ bát ăn cơm, thìa cơm, bát tô, đĩa gốm sứ bát tràng...

Hàng khuyến mại 002
Đăng ngày 03-12-2012 09:16:00 AM
Giá : 12 000 VND
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

Hàng khuyến mại 001
Đăng ngày 26-11-2012 03:46:00 PM
Giá : Liên hệ
Gốm sứ Vân Vân tri ân khách hàng, giảm giá sản phẩm thừa xuất khẩu sang Nhật cho hãng IKEA lên tới 70%, hãy nhanh tay mua ngay sản phẩm để được giá ưu đãi. Bát đĩa, tô canh, thìa cơm, cốc trà, tách café…giá rẻ nhất, số lượng nhiều.

 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)