GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

10.3 Đồ thờ rạn cổ vẽ trơn

Đồ thờ cúng rạn trơn 046
Đăng ngày 03-07-2013 08:20:15 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 046, bộ đồ thờ đầy đủ vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 045
Đăng ngày 03-07-2013 08:18:28 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 045, bát hương vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 044
Đăng ngày 03-07-2013 08:15:32 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 044, bộ ba bát hương vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân .

Đồ thờ cúng rạn trơn 043
Đăng ngày 03-07-2013 08:13:45 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 043, ống cắm hương, cắm đũa vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 042
Đăng ngày 03-07-2013 08:11:43 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 042, lọ cắm hoa 30 cm, vẽ cảnh sơn thủy hữu tình, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân .

Đồ thờ cúng rạn trơn 041
Đăng ngày 03-07-2013 08:10:13 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 041, bộ chóe tài lộc, muối, gạo, nước, tiền, vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân .

Đồ thờ cúng rạn trơn 040
Đăng ngày 03-07-2013 08:08:21 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 040, đèn dầu dáng vuông, bóng trắng, vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng rạn trơn 039
Đăng ngày 03-07-2013 08:06:13 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 039, đèn dầu dáng vuông bóng đỏ,vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng rạn trơn 038
Đăng ngày 03-07-2013 08:04:31 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 038, đèn dầu dáng tròn, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 037
Đăng ngày 03-07-2013 08:02:55 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 037 chóe tài lộc vẽ mây, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 036
Đăng ngày 03-07-2013 07:58:58 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 036, chân nến đài sen vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 035
Đăng ngày 03-07-2013 07:57:05 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 035, kỷ 5 chén cong vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng rạn trơn 034
Đăng ngày 03-07-2013 11:08:55 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 034, đĩa hoa quả vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng rạn trơn 033
Đăng ngày 03-07-2013 11:06:20 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 033, mâm ngũ quả vẽ rồng chầu mặt nguyệt, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng rạn trơn 032
Đăng ngày 03-07-2013 11:03:00 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 032, bát cơm cúng vẽ rồng chầu mặt nguyệt bọc đồng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Đồ thờ cúng men rạn cổ 31
Đăng ngày 18-05-2013 01:19:34 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 031, hồ lô rượu, nậm rượu dung tích 350ml và 500 ml, vẽ mây bay gốm sứ Bát Tràng Vân Vân cao cấp.

Đồ thờ cúng men rạn cổ 30
Đăng ngày 18-05-2013 01:17:40 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 030, bình vôi các cỡ, dáng cành trúc, cao 10cm, 20cm, 25cm... gốm sứ Bát Tràng Vân Vân cao cấp.

Đồ thờ cúng men rạn cổ 29
Đăng ngày 18-05-2013 01:15:38 PM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men rạn cổ 029, tượng voi trưng bày, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân cao cấp.

1 2  Trang sau
 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)