GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

10.5 Đồ thờ men xanh tràm đắp nổi

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 020
Đăng ngày 27-12-2013 08:55:24 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 020, bộ đồ thờ cúng đầy đủ, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 019
Đăng ngày 27-12-2013 08:53:33 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 019, bát hương rồng chầu mặt nguyệt nổi, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 018
Đăng ngày 27-12-2013 08:52:07 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 018, bát hương rồng chầu mặt nguyệt nổi, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 017
Đăng ngày 27-12-2013 08:50:33 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 017, bát hương rồng chầu mặt nguyệt nổi, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 016
Đăng ngày 27-12-2013 08:49:00 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 016, bát hương rồng chầu mặt nguyệt nổi, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 014
Đăng ngày 27-12-2013 08:40:31 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 014, nậm rượu hồ lô, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 013
Đăng ngày 27-12-2013 08:39:00 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 013, chân nến, đĩa đựng trầu cau, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 012
Đăng ngày 27-12-2013 08:37:31 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 012, chân nến, đĩa đựng trầu cau, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 011
Đăng ngày 27-12-2013 08:36:09 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 011, bộ 3 choé muối gạo nước tiền, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 010
Đăng ngày 27-12-2013 08:34:30 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 010,đôi đèn dầu, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 09
Đăng ngày 27-12-2013 08:33:13 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 09, bát cơm cúng vẽ rồng phượng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 08
Đăng ngày 27-12-2013 08:30:42 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 08, kỷ 5 chén nước, rượu vẽ rồng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 07
Đăng ngày 27-12-2013 08:28:57 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 07,lọ hoa 30cm cắm hoa thường ngày, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 06
Đăng ngày 27-12-2013 08:27:27 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 06,lọ hoa 55cm rồng cuốn thuỷ, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 05
Đăng ngày 27-12-2013 08:23:01 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 05, ống hương, ống đũa, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 04
Đăng ngày 27-12-2013 08:21:10 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 04, mâm ngũ quả vẽ rồng phượng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 03
Đăng ngày 27-12-2013 08:19:24 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 03, mâm ngũ quả vẽ rồng phượng, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

Đồ thờ cúng xanh tràm đắp nổi 02
Đăng ngày 27-12-2013 08:17:39 AM
Giá : Liên hệ
Đồ thờ cúng men xanh tràm hoa văn nổi 02, mâm ngũ quả vẽ hoa sen, gốm sứ Bát Tràng Vân Vân

1 2  Trang sau
 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)