GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

6.Đất cao lanh, đất sét Tinh Vân

Đất cao lanh, đất sét 03
Đăng ngày 07-07-2013 04:16:15 AM
Giá : Liên hệ
Đất cao lanh, đất sét trắng, đất nặn, đất làm gốm sứ Bát Tràng.

Đất cao lanh, đất sét 02
Đăng ngày 07-07-2013 04:14:53 AM
Giá : Liên hệ
Đất cao lanh, đất sét trắng, đất nặn, đất làm gốm sứ Bát Tràng.

Đất cao lanh, đất sét 01
Đăng ngày 06-07-2013 12:02:00 AM
Giá : Liên hệ
Đất cao lanh, đất sét gốm sứ Bát Tràng

 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)