GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

1.3 Ấm chén men rạn cổ

Ấm chén men rạn cổ 015
Đăng ngày 07-01-2016 03:12:00 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén men rạn cổ 015

Ấm chén trà men rạn cổ 014
Đăng ngày 07-01-2016 02:30:00 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà men rạn cổ 014

Ấm chén men rạn cổ 013
Đăng ngày 22-04-2013 01:19:48 PM
Giá : Liên hệ
Bộ tách trà, tách cafe vẽ chuồn chuồn ớt, khay vuông-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Ấm chén men rạn cổ 012
Đăng ngày 22-04-2013 01:17:00 PM
Giá : Liên hệ
Bộ bình trà, bình rượu men rạn cổ Bát Tràng vẽ cảnh sơn thủy hữu tình-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Ấm chén men rạn cổ 011
Đăng ngày 22-04-2013 01:15:16 PM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà, ấm tích men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Ấm chén men rạn cổ 010
Đăng ngày 22-04-2013 01:09:00 PM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà xanh men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai và hoa cúc-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, qua tang gom su

Ấm chén men rạn cổ 09
Đăng ngày 22-04-2013 01:06:59 PM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà men rạn cổ vẽ hình hoa cúc đỏ, ấm quai xoắn-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, quà tặng gốm sứ Bát Tràng

Ấm chén men rạn cổ 08
Đăng ngày 22-04-2013 01:04:38 PM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai, gốm sứ kết hợp mây tre đan-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Ấm chén men rạn cổ 07
Đăng ngày 22-04-2013 01:02:09 PM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà men rạn cổ vẽ đàn chim màu đỏ-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, quà tặng gốm sứ

Ấm chén men rạn cổ 05
Đăng ngày 22-04-2013 05:29:08 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà men rạn cổ vẽ cảnh sơn thủy hữu tình, ấm chén bọc đồng cao cấp-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, quà tặng gốm sứ bát tràng

Ấm chén men rạn cổ 04
Đăng ngày 22-04-2013 05:15:00 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà dáng vuông men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai đỏ-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân. Quà tặng gốm sứ Bát Tràng, gom su bat trang

Ấm chén men rạn cổ 03
Đăng ngày 20-04-2013 06:19:38 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà dáng ấm tích men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai màu đỏ-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân.

Ấm chén men rạn cổ 02
Đăng ngày 20-04-2013 06:14:00 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà ấm vuông vát và cốc khum men rạn cổ vẽ hình chuồn chuồn lá khoai màu đỏ-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, am chen bat trang, am chen gom su

Ấm chén men rạn cổ 01
Đăng ngày 20-04-2013 06:06:29 AM
Giá : Liên hệ
Ấm chén trà dáng tích men rạn cổ vẽ cảnh sơn thủy hữu tình bọc đồng cao cấp-Gốm sứ Bát Tràng Vân Vân, am chen tra men ran co, gom su bat trang

 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)