GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 1
Điện thoại: 0986.469.896
Yahoo! Messenger: battrangceramic
  Tư vấn khách hàng 2
Điện thoại: 0973.475.493
Danh mục sản phẩm

Tin tức

3.12 Bát đĩa vẽ phượng xanh

Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 14 cm
Đăng ngày 24-07-2015 05:27:00 AM
Giá : Liên hệ
Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 14 cm

Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 16 cm
Đăng ngày 24-07-2015 05:06:00 AM
Giá : Liên hệ
Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 16 cm

Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 18 cm.
Đăng ngày 24-07-2015 05:01:00 AM
Giá : Liên hệ
Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 18 cm.

Bát chiết yêu vẽ phượng, cao 6 cm, đường kính 18cm
Đăng ngày 24-07-2015 04:54:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát chiết yêu vẽ phượng, cao 6 cm, đường kính 18cm

Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 22 cm
Đăng ngày 24-07-2015 04:49:00 AM
Giá : Liên hệ
Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 20 cm

Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 20 cm
Đăng ngày 24-07-2015 04:34:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát đĩa vẽ phượng xanh 06, Đĩa đựng đồ ăn vẽ phượng, đường kính 20 cm

Bát ăn cơm vẽ phượng, cao 5 cm, đường kính 11 cm
Đăng ngày 24-07-2015 04:22:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát đĩa vẽ phượng xanh 05, Bát ăn cơm vẽ phượng, cao 5 cm, đường kính 11 cm

Đĩa bầu dục đựng đồ ăn, dài 30cm, rộng 20cm
Đăng ngày 24-07-2015 03:46:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát đĩa vẽ phượng xanh 04, Đĩa bầu dục đựng đồ ăn, dài 30cm, rộng 20cm

Tô số 1 đựng canh vẽ phượng, cao 7 cm, đường kính 19 cm
Đăng ngày 23-07-2015 06:27:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát đĩa vẽ phượng xanh,Tô số 1 đựng canh vẽ phượng, cao 7 cm, đường kính 19 cm

Đĩa đựng gia vị vẽ phượng
Đăng ngày 23-07-2015 06:16:00 AM
Giá : Liên hệ
Đĩa đựng gia vị vẽ phượng

Âu đựng cơm vẽ phượng
Đăng ngày 23-07-2015 06:02:00 AM
Giá : Liên hệ
Bát đĩa vẽ phượng xanh.

 
 Liên hệ mua hàng (gomsuvanvan@gmail.com)